آخرین مقالات
 
90%
83%
Netflixs-MANwdIAC

بررسی سریال Maniac | واقعیتی نزدیک به فانتزی خودمختار

توسطنجمیدرمهر ۲, ۱۳۹۷
بهترین 2018
فیلم ها و سریال های پارانورمال گونه ای در زمینه خواب و رویا ، غیر واقعیت و فانتزی ساخته شده است . تعداد کمی از آن ها هستند که آنقدر ما را به وجه این موضوع نزدیک کرده اند که بر ما تاثیر گذاشته اند . در واقع به شکل گفتاری ساده تر تشریح واقعیت […]