برای پیگیری سفارش، لطفا شماره سفارش و آدرس ایمیل خود را در کادرهای زیر وارد کرده و دکمه پیگیری را فشار دهید. شماره سفارش از طریق رسید و ایمیلی که به شما ارسال شده در اختیارتان قرار گرفته است.

توجه !!

در صورت لغو سفارش بعد از پرداخت نهایی مبلغ سفارش ، 30 درصد از مبلغ کل سفارش بابت هزینه لغو کسر میگردد